Istarski planinarski savez

RASPIS ZA MODUL B – ZIMSKO PLANINARENJE, OBAVIJEST

PRIJAVE SU POPUNJENE!

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA U VISOKOGORSKOM PLANINARSTVU ISTARSKOG PLANINARSKOG SAVEZA

RASPIS ZA B MODUL – ZIMSKO PLANINARENJE

Komisija za visokogorsko planinarenje i planinarsko skijanje, sukladno Planu osposobljavanja u sezoni 2021/2022., otvara raspis za nastavni Modul B – Zimsko planinarenje, Programa osposobljavanja u visokogorskom planinarstvu IPS-a (u daljnjem tekstu: Program link na Program) koji će održati dana:

 • 15.-16.01.2022. – teoretska predavanja (6), Planinarska kuća Žbevnica
 • 22.-23.01.2022. – terenska vježba na području Julijskih Alpa, Slovenija
 • 05.-06.02.2022. – ispit na području Julijskih Alpa, Slovenija

NAPOMENA: Zbog režima epidemioloških mjera u pandemiji Covid 19 organizator zadržava pravo promjena planiranih termina i dinamiku izvođenja osposobljavanja!

OPĆI UVJETI PRISTUPA OSPOSOBLJAVANJU:

 • navršenih 18 godina života (punoljetnost);
 • članstvo u planinarskoj udruzi članici IPS-a, koje se dokazuje članskom iskaznicom s ovjerenom članskom markicom za tekuću godinu;
 • završena Opća planinarska škola ili planinarski naslov neke od viših razina osposobljavanja, koja se dokazuje odgovarajućim uvjerenjem;
 • fizičko i psihičko zdravlje, koje se dokazuje odgovarajućom liječničkom potvrdom.

POSEBNI UVJETI PRISTUPA MODULU B:

 • prednost u prijavi ostvaruju članovi Istarskog planinarskog saveza koji su uspješno položili Modul A;
 • posjedovanje tehničke opreme: Osnovni komplet za kretanje u zimskim uvjetima, prikladna zimska obuća i odjeća, planinarska oprema za sredogorje;
 • uplaćena kotizacija za osposobljavanje;
 • putno i zdravstveno osiguranje.

NAPOMENA! Osnovni komplet za kretanje u zimskim uvjetima sastoji se od kacige, penjačkog pojasa, dereza i cepina (alat za ledeno penjanje – ne!). Bez obzira da li polaznik tijekom osposobljavanja koristi vlastiti ili posuđeni osnovni komplet obavezno je dužan prije korištenja predočiti Voditelju Modula kako bi isti provjerio njenu ispravnost i prilagođenost korisniku.

OGRANIČENJA
Modul B ograničen je na maksimalno 14 polaznika.

PRIJAVA
Za prijavu je potrebno popuniti formular na ovom link-u, prijave su otvorene do uključivo 14.01.2022. ili do popunjenja kvote.

EDUKATORI
Osposobljavanje izvode „Ovlašteni edukatori IPS-a“ (link na službeni popis) kroz didaktičke oblike prijenosa znanja i vještina: teoretsko predavanje, demonstraciju, skupne i/ili individualne praktične vježbe i završnu provjeru znanja.

OPIS AKTIVNOSTI
Polaznike se informira o cjelokupnom Programu edukacije te ih se upoznaje sa specifičnim organizacijskim zahtjevima Modula B i standardima ponašanja svih sudionika osposobljavanja.

Kroz stručna i pokazna predavanja upoznaje ih se s osnovnom osobnom i tehničkom opremom, sugerira im se pravilan izbor odjeće, obuće i zaštitnih sredstava. Sugestivno im se prenose potrebna znanja nužna za ispravno upravljanje rizicima od opasnosti u planinama s naglaskom na specifičnosti zimskog planinarenja, znanja o vremenskim uvjetima i iskustvenom predviđanju vremena u planinama, vještini orijentacije u planinama u zimskim uvjetima i sistematici samostalne pripreme izleta i tura u zimskim uvjetima u planinama po uobičajenim planinarskim rutama ili zasniježenim planinarskim putevima.

Praktične vježbe tehnika kretanja i napredovanja u zimskim uvjetima izvode se na sigurnom
zasniježenom planinskom terenu primjerenog nagiba, putem demonstracija ali i kroz individualnog angažman edukatora. U kontroliranim uvjetima poligona polaznici se osposobljavaju u tehnikama kretanja s cepinom i derezama u usponu i silazu, pravilnom razmaku u grupi, u zaustavljanju poskliznuća cepinom u svim aspektima položaja tijela, u pravilnom nošenju cepina prilikom savladavanja kratkih kopnih dionica zasniježenog planinarskog puta te u osiguravanju napredovanja užetom u usponu i silazu.

Ako je polaznik zadovoljio sve praktične vježbe pristupa završnoj provjeri znanja. Za uspjeh mu se izdaje uvjerenje o položenom osposobljavanju po Programu IPS-a, Modul B – Zimsko planinarenje.

KOTIZACIJA
Upisnina iznosi 930 kn za pokriće materijalnih troškova organizacije, individualni stručni priručnik polaznika i provođenja edukacije.

U cijenu kotizacije nisu uračunati troškovi prijevoza, noćenjea, prehrane na vježbama i ostali osobni troškovi polaznika.

NAPOMENA: Nakon obrade pristiglih prijava i formiranja rang liste, polaznici će biti obaviješteni o prijemu na edukaciju. Podaci za uplatu kotizacije i daljnje informacije o tijeku edukacije bit će dostavljeni na email polaznicima.

Voditelj Modula B Programa IPS-a
Mladen Nikšić, pročelnik KVPPS