Istarski planinarski savez

O Savezu

Istarski planinarski savez (IPS) je osnovan 14. lipnja 2001. godine u Pazinu.

IPS je jedini regionalni sportski savez, koji prema Nomenklaturi sportova i sportskih grana potiče i promiče sport Planinarstvo (sportske grane: planinarenje, alpinizam i ledno penjanje) u Istarskoj Županiji (IŽ).

IPS je punopravna članica pripadnih krovnih udruga: Hrvatskog planinarskog saveza (HPS) i Sportske zajednice Istarske Županije (SZIŽ), te djeluje sukladno njihovim statutima i programima rada.

U IPS se dragovoljno i ravnopravno udružuju planinarska društva i klubovi (Članice), u svrhu usklađivanja, potpomaganja i promicanja zajedničkih ciljeva u planinarskoj djelatnosti, uz naglasak na slijedeće:

  • pomoć djelovanju Članica, uz prednost akcijama od zajedničkog značaja
  • suorganizacija i materijalna potpora planinarskih manifestacija na razini IPS
  • upravljanje i održavanje Istarskog planinarskog puta (IPP)
  • suradnja s članicama HPS, parkovima prirode i dr. srodnim udrugama koji djeluju na istarskom gorju
  • poticanje istarskog planinarskog nakladništva
  • predstavljanje istarskog planinarstva na regionalnoj i nacionalnoj razini.

U IPS je učlanjeno dvanaest (12) Članica s ukupno 1824 fizičkih članova (planinara). Članice IPS brinu se za šest (6) planinarskih objekata i 548 km markiranih planinarskih putova u Istri.