Istarski planinarski savez

Opći podaci

ISTARSKI PLANINARSKI SAVEZ (skraćeno IPS)

Adresa: 52100 Pula, 43. Istarske divizije 13
Adresa za poštu: 52100 Pula, p.p. 105

Regist. broj: 18001038
Matični broj: 1583344
OIB: 80633893272
IBAN: HR0224020061100130536
RNO: 0138730

 

Kontakt

Web adresa: www.ips.hr

e-mail: predsjednik@ips.hr

GSM: +385 97 708 7081