Istarski planinarski savez

UREĐENA ZAHTJEVNA DIONICA „KUK“ IZNAD PLOMIN LUKE

Među popularnije dijelove Istarskog odnosno Labinskog planinarskog puta (IPP/LPP) spadaju usponi iz Plominskog zaljeva (ili Plomina), na sjever ka Sisolu i na jug ka Standaru. Pritom, ljepotu ove tirkizne uvale i njezinih krških padina ne mogu značajnije narušiti čelične konstrukcije i dimnjak obližnje termo elektrane. Stoga planinarski put 10.07.03 (područni broj 703) „Standar iz Plomin Luke“ vodi preko atraktivnog stjenovitog grebena Kuk i vrha Munac visine 377 m. Na Kuku se nalazi zahtjevni kuloar (žlijeb) visine 12 metara, penjačkog stupnja II po UIAA (dalje ZD Kuk), gdje moramo obavezno koristiti ruke, kako u usponu tako i u spustu.

ZD Kuk je u početku privremeno osiguran brodskim konopom i alpinističkim užetom učvršćenim na provizornom sidrištu. Na poticaj Komisije za planinarske putove HPS-a iz 2016. ovlašteni predstavnici IPS-a, HGSS stanice Istra i PD-a Skitaci snimili su 2018. stanje na terenu (vizuelno, foto, GNSS) i sastavili obrazac Podaci o zahtjevnoj dionici puta. Prirodnih oslonaca i hvatišta na ZD Kuk ima dovoljno, no zaključeno je da zbog manje iskusnih planinara i sigurnijeg spusta pri mokrim stijenama, ipak treba što je moguće prije izvesti dodatno osiguranje prema pravilima struke i s certificiranim materijalom. IPS je istovremeno odlučio da se do donošenja odgovarajućih preporuka HPS-a, za uređenje zahtjevnih dionica koriste Priporočila Planinske zveze Slovenije za gradnjo, vzdrževanje in obnovo zavarovanih plezalnih poti.

Tijekom 2022. Sportska zajednica Istarske županije (SZIŽ) uputila je poziv svojim članicama za financiranje projekata kroz poseban Fond za sport 2022. IPS je tada temeljem gore navedenih preporuka, iskustvenog znanja i tržnih cijena materijala/montaže izradio Procjenu troškova izrade osiguranja ZD Kuk i podnio zahtjev SZIŽ-u. Zahtjev je odobren, s time da se ugovorena sredstva mogu koristiti u proljeće 2023. Nakon traženja ponuda, izrada osiguranja ZD Kuk povjerena je tvrtki ALTUS d.o.o. Pazin, koja je registrirana je za radove na visokim i teško pristupačnim mjestima te ima zaposlenog oprematelja sportsko penjačkih smjerova u prirodi s licencom Hrvatskog sportsko penjačkom saveza. Ugrađen je certificirani materijal tvrtke RAUMER Srl Italija, i to: vruće cinčano čelično (Če) uže ø12 mm – 12 m, inox Če sidro s očkom – 2 kom, inox Če sidro sa stezaljkom – 2 kom, vruće cinčane Če stube ovalne – 5 kom, inox Če „U“ stezaljke, ulošci i završne kape za Če uže, ljepilo za injektiranje i dr. pribor. Dana 27. srpnja 2023. ovlašteni predstavnici IPS-a (Naručitelj), ALTUS-a (Izvođač) i PD-a Skitaci (Održavatelj PP) izvršili su pažljivi pregled ZD Kuk te pismeno utvrdili slijedeće:

  • radovi su izvedeni kvalitetno i s certificiranim materijalom, gradilište je čisto i uredno,
  • prolaz ZD-e je siguran u oba smjera, te se novo osiguranje ZD-e može preuzeti od Naručitelja i predati na korištenje planinarima,
  • preporuča se korištenje zaštitne kacige,
  • preporuča se na oba prilaza postaviti 4-jezične ploče upozorenja „Zahtjevan put“,
  • jednom godišnje (nakon zime) pregledati sve dijelove ZD-e, uz posebnu pažnju na stanje čeličnog užeta i vijčanih spojeva,
  • ako se uoče oštećenja/nepravilnosti, potrebne popravke povjeriti tvrtki ovlaštenoj za predmetne radove, u dogovoru s Naručiteljem.

Na kraju posebna zahvala ide izvođaču radova, na značajnom popustu u cijeni montaže, što je omogućilo zatvaranje financijske konstrukcije narušene inflacijom 2022/2023 većom od predviđene. Isto tako hvala volonterima IPS-a, HGSS Stanice Istra i PD-a Skitaci na stručnom angažmanu pripreme i praćenja realizacije ovoga projekta.

U Puli, 29. kolovoza 2023.

Tekst i fotografije: Vladimir Rojnić

« of 3 »