Istarski planinarski savez

RASPIS ZA MODUL D – VISOKOGORSKO PLANINARSTVO

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA U VISOKOGORSKOM PLANINARSTVU ISTARSKOG PLANINARSKOG SAVEZA

RASPIS ZA D MODUL – VISOKOGORSKO PLANINARSTVO

Komisija za visokogorsko planinarenje i planinarsko skijanje, sukladno Planu osposobljavanja u sezoni 2021/2022., otvara raspis za nastavni Modul D – Visokogorsko planinarstvo, Programa osposobljavanja u visokogorskom planinarstvu IPS-a (u daljnjem tekstu: Program link na Program) koji će održati dana:

 • 9.-10.07.2022. – teorijska predavanja, M.B. Rašana 3, Pazin,
 • 29.-30.-31. 07. 2022. – terenska vježba, Johannisberg, Austrija
 • 13.-14.-15..08. 2022. – terenska vježba, Ortler, Južni Tirol,
 • 2.-3-4-5. 09. 2022. – terenska vježba i ispit, Gran Paradiso, Italija.

OPĆI UVJETI PRISTUPA OSPOSOBLJAVANJU:

 • navršenih 18 godina života (punoljetnost);
 • članstvo u planinarskoj udruzi članici IPS-a, koje se dokazuje članskom iskaznicom s ovjerenom članskom markicom za tekuću godinu;
 • završena Opća planinarska škola ili planinarski naslov neke od viših razina osposobljavanja, koja se dokazuje odgovarajućim uvjerenjem;
 • fizičko i psihičko zdravlje, koje se dokazuje odgovarajućom liječničkom potvrdom.

POSEBNI UVJETI PRISTUPA MODULU D:

 • članovi Istarskog planinarskog saveza koji su uspješno položili Modul A,B i C Programa;
 • zadovoljena prijemna kondicijska i tehnička norma,
 • tehnička oprema za kretanje u visokogorju;
 • prikladna planinarska oprema, obuća i odjeća za boravak u visokogorju,
 • uplaćena kotizacija za osposobljavanje;
 • putno i zdravstveno osiguranje.

NAPOMENA!
Za pohađanje ovog modula obavezna je tehnička oprema za kretanje u visokogorju. Bez obzira da li polaznik tijekom osposobljavanja koristi vlastitu ili posuđenu opremu, obavezno je dužan prije korištenja predočiti voditelju Modula D kako bi isti provjerio njezinu ispravnost i prilagođenost korisniku te po potrebi dopunio ili zamijenio neodgovarajuće dijelove opreme.

OGRANIČENJA
Modul D ograničen je na maksimalno 6 polaznika.

PRIJAVA
Za prijavu je potrebno popuniti formular na ovom link-u, prijave su otvorene do uključivo 09.07.2022. ili do popunjenja kvote.

EDUKATORI
Osposobljavanje izvode „Ovlašteni edukatori IPS-a“ (link na službeni popis) kroz didaktičke oblike prijenosa znanja i vještina: teoretsko predavanje, demonstraciju, skupne i/ili individualne praktične vježbe i završnu provjeru znanja.

OPIS AKTIVNOSTI
Osposobljavanje kroz ovaj Program izvodi se kroz sljedeće didaktičke oblike prijenosa znanja i vještina: predavanja, demonstracije, skupne vježbe i individualni pristup. Program predviđa ture (dvodnevne) i pohode (višednevne) u stvarnom okruženju kao dodatnu vrijednost u krajnjem psihofizičkom oblikovanju Polaznika. Program naročito stimulira stjecanje organiziranog grupnog iskustva kao krajnjeg vrijednosnog cilja u doživljavanju visokogorskog planinarenja.
Praktične vježbe i demonstracije izvode se u kontroliranim uvjetima stabilnog snježnog pokrivača, mirne zone u ledenjačkom okruženju odnosno u kontroliranim uvjetima suhe stijene na osiguranim planinarskim putovima.

Ako je Polaznik zadovoljio uvjete pohađanja ovog Modula osposobljavanja, apsolvirao sve terenske vježbe i pokazao uspjeh na završnoj provjeri znanja izdaje mu se potvrda o završenom cjelovitom osposobljavanju po Programu u obliku uvjerenja „visokogorski planinar“ Istarskog planinarskog saveza.

TROŠKOVI
Polaznici edukacije snose troškove prijevoza, noćenja, prehrane, putnog osiguranje i druge individualne troškove te ih uplaćuju direktno pružatelju usluga. Troškovi edukacije i edukatora obračunavaju se prije svake vježbe te ih polaznici uplaćuju u obliku kotizacije na račun IPS-a.

NAPOMENA: Nakon obrade pristiglih prijava i formiranja rang liste, polaznici će biti obaviješteni o prijemu na edukaciju. Podaci o uplati i daljnje informacije o tijeku edukacije bit će dostavljeni na email polaznicima.

Voditelj Modula D Programa IPS-a
Mladen Nikšić, pročelnik KVPPS