Istarski planinarski savez

RASPIS ZA MODUL C – LAVINE I LAVINSKE OPASNOSTI

PRIJAVE SU POPUNJENE!

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA U VISOKOGORSKOM PLANINARSTVU ISTARSKOG PLANINARSKOG SAVEZA

RASPIS ZA C MODUL – LAVINE I LAVINSKE OPASNOSTI

Komisija za visokogorsko planinarenje i planinarsko skijanje, sukladno Planu osposobljavanja u sezoni 2021/2022., otvara raspis za nastavni Modul C – Lavine i lavinske opasnosti, Programa osposobljavanja u visokogorskom planinarstvu IPS-a (u daljnjem tekstu: Program link na Program) koji će održati dana:

  • 12.-13.03.2022. – teoretska predavanja (6), Planinarska kuća Žbevnica
  • 19.-20.03.2022. – terenska vježba i ispit na području Julijskih Alpa, Slovenija

NAPOMENA: Zbog režima epidemioloških mjera u pandemiji Covid 19 organizator zadržava pravo promjena planiranih termina i dinamiku izvođenja osposobljavanja!

OPĆI UVJETI PRISTUPA OSPOSOBLJAVANJU:

  • navršenih 18 godina života (punoljetnost);
  • članstvo u planinarskoj udruzi članici IPS-a, koje se dokazuje članskom iskaznicom s ovjerenom članskom markicom za tekuću godinu;
  • završena Opća planinarska škola ili planinarski naslov neke od viših razina osposobljavanja, koja se dokazuje odgovarajućim uvjerenjem;
  • fizičko i psihičko zdravlje, koje se dokazuje odgovarajućom liječničkom potvrdom.

POSEBNI UVJETI PRISTUPA MODULU C:

  • prednost u prijavi ostvaruju članovi Istarskog planinarskog saveza koji su uspješno položili Modul A i/ili Modul B;
  • posjedovanje tehničke opreme: Osnovni komplet za kretanje u zimskim uvjetima, prikladna zimska obuća i odjeća, planinarska oprema za sredogorje;
  • uplaćena kotizacija za osposobljavanje;
  • putno i zdravstveno osiguranje.

NAPOMENA! Za pohađanje ovog modula obavezna je osobna lavinska oprema (Lavinski primopredajnik-LPP, lavinska sonda i lavinska lopata). Organizator će osigurati ograničeni broj osobnih lavinskih kompleta pa se preporučuje da polaznici pristupe sa svojim lavinskim kompletima. Bez obzira da li polaznik tijekom osposobljavanja koristi vlastiti ili posuđeni lavinskii komplet, obavezno je dužan prije korištenja predočiti voditelju Modula C kako bi isti provjerio njegovu ispravnost i prilagođenost korisniku.

OGRANIČENJA
Modul C ograničen je na maksimalno 10 polaznika.

PRIJAVA
Za prijavu je potrebno popuniti formular na ovom link-u, prijave su otvorene do uključivo 09.03.2022. ili do popunjenja kvote.

EDUKATORI
Osposobljavanje izvode „Ovlašteni edukatori IPS-a“ (link na službeni popis) kroz didaktičke oblike prijenosa znanja i vještina: teoretsko predavanje, demonstraciju, skupne i/ili individualne praktične vježbe i završnu provjeru znanja.

OPIS AKTIVNOSTI
Polaznike osposobljavanja upoznaje se s vrstama snijega, lavinskim opasnostima, s lavinskim kompletom, lavinskim biltenom, ispravnim izborom rute kretanja u odnosu na izloženost, postupcima predviđanja lavinske opasnosti, postupcima u spašavanju zatrpanih i unesrećenih u lavini.

Praktične vježbe tehnika kretanja i napredovanja u zimskim uvjetima izvode se na sigurnom zasniježenom planinskom terenu primjerenog nagiba, putem demonstracija ali i kroz individualnog angažman edukatora.

Valja naglasiti da je znanje o posljedicama preobrazbe snježnog pokrivača, uslijed novih oborina, utjecaja vjetra, temperature i insolacije, uz razumne postupke predikcije lavinske opasnosti jedina prihvatljivu razina upravljanja ključnim rizicima kojima smo zimi u planinama konstantno izloženi u većoj ili manjoj mjeri.

Ako je polaznik zadovoljio sve praktične vježbe pristupa završnoj provjeri znanja. Za uspjeh mu se izdaje uvjerenje o položenom osposobljavanju po Programu IPS-a, Modul C – Lavine i lavinske opasnosti.

KOTIZACIJA
Upisnina iznosi 630 kn za pokriće materijalnih troškova organizacije, individualni stručni priručnik polaznika i provođenja edukacije.

U cijenu kotizacije nisu uračunati troškovi prijevoza, noćenjea, prehrane na vježbama i ostali osobni troškovi polaznika.

NAPOMENA: Nakon obrade pristiglih prijava i formiranja rang liste, polaznici će biti obaviješteni o prijemu na edukaciju. Podaci za uplatu kotizacije i daljnje informacije o tijeku edukacije bit će dostavljeni na email polaznicima.

Voditelj Modula C Programa IPS-a
Mladen Nikšić, pročelnik KVPPS