Istarski planinarski savez

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA U VISOKOGORSKOM PLANINARENJU IPS-a, OBAVIJEST

Visokogorsko planinarenje IPS
Komisija za visokogorsko planinarenje i planinarsko skijanje, sukladno Planu osposobljavanja sezone 2021/2022, pokreće realizaciju Progama osposobljavanja u visokogorskom planinarenju IPS-a (u daljnjem tekstu: Program) (link na Program) za članove Istarskog planinarskog saveza koji su svoj interes iskazali u 2019 godini.

Program se sastoji od Modula koji su osmišljeni da, kao tematski samostalne nastavne cjeline, na najprimjereniji način osiguravaju savladavanje specijalističkih znanja i tehničkih vještina nužnih u cjelovitoj aktivnosti visokogorskog planinarenja na siguran način, odnosno u kontroliranom upravljanju rizicima u okruženju visokog gorja.

DINAMIČKI PLAN PROGRAMA u sezoni 2021/2022:

Modul A – Kretanje osiguranim planinarskim putevima – rujan/listopad 2021. godine
(predviđene aktivnosti: jedno stručno predavanje i jedna vikend vježba)

Modul B – Zimsko planinarenje – siječanj/veljača 2022. godine
(predviđene aktivnosti: tri stručna predavanja i dvije vikend vježbe)

Modul C – lavine i lavinske opasnosti – ožujak 2022. godine
(predviđene aktivnosti: jedno stručno predavanje i jedan produženi vikend)

Modul D – Visokogorsko planinarenje – travanj/svibanj/lipanj 2022. godine,
(predviđene aktivnosti: četiri stručna predavanja i tri produžene vikend vježbe)

IZVOĐENJE PROGRAMA

Osposobljavanje kroz ovaj Program izvode „Ovlašteni edukatori IPS-a“ (link na službeni popis) kroz didaktičke oblike prijenosa znanja i vještina: teoretska predavanja, demonstracije, skupne i/ili individualne praktične vježbe i završnu provjeru znanja. Program predviđa ture (dvodnevne) i pohode (višednevne) u stvarnom planinskom okruženju kao dodatnu vrijednost u krajnjem psihofizičkom oblikovanju polaznika. Program naročito stimulira stjecanje organiziranog grupnog iskustva kao krajnjeg vrijednosnog cilja u doživljavanju svih elemenata (modula) visokogorskog planinarenja.

Praktične vježbe i demonstracije izvodit će se u kontroliranim uvjetima suhe stijene, na primjereno odabranim osiguranim planinarskim putovima; u uvjetima stabilnog snježnog pokrivača; odnosno u kontroliranim uvjetima mirne zone u ledenjačkom okruženju. Teoretska predavanja, u pravilu održavat će se u prikladnim prostorijama organizatora no poželjna je i izvedba određenog dijela predavanja i demonstracija tijekom boravka u planinarskim objektima koji za to nude potrebne uvjete.

Program omogućava i primjenu pojedinačnog Modula u ciljanom specijalističkom osposobljavanju i/ili primjenu cjelovitog osposobljavanja po princip nadogradnje „modula na modul“ po strogo određenoj uvjetnoj progresiji (A-B-C-D) sve do inkluzivnog savladavanja procesa osposobljavanja u visokogorskom planinarenju. Polaznik nakon svakog uspješno apsolviranog Modula dobiva uvjerenje, a na kraju savladavanja cjelovitog procesa osposobljavanja kao dokaz o vladanju specijalističkim znanjem i tehničkim vještinama dobiva zaključno uvjerenje „Visokogorski planinar Istarskog planinarskog saveza“.

PRIJAVE ZA PRISTUP PROGRAMU

Sukladno priloženom dinamičkom planu Raspisi s detaljnim uputama za svaki pojedini Modul otvarat će se na službenim web stranicama IPS-a u ograničenom vremenskom trajanju odnosno do popunjenja maksimalnog broja polaznika nakon čega će se mogućnost prijava automatski prekinuti uz obavijest „prijave zatvorene“.

Prijava na Raspisu za svaki pojedini Modul bit će dostupna putem linka (u tekstu Raspisa) u formatu tablice koju će biti potrebno popuniti u potpunosti.

Opći uvjeti pristupa Programu su:

 • navršenih 18 godina života (punoljetnost);
 • članstvo u planinarskoj udruzi članici IPS-a, koje se dokazuje članskom iskaznicom s ovjerenom članskom markicom za tekuću godinu;
 • završena Opća planinarska škola ili planinarski naslov neke od viših razina osposobljavanja, koja se dokazuje odgovarajućim uvjerenjem;
 • fizičko i psihičko zdravlje, koje se dokazuje odgovarajućom liječničkom svjedodžbom.

Posebni uvjeti pristupa Programu su:

 • pravo na prijavu ostvaruju članovi Istarskog planinarskog saveza koji su svoj interes iskazali u 2019. godini;
 • posjedovanje tehničke opreme specifične za svaki pojedini Modul.
 • UPISNINE I OSTALI TROŠKOVI PROGRAMA

  Svaki pojedini Raspis utvrdit će specifične uvjete i iznos upisnine pojedinog Modula. Primljeni kandidati bit će obaviješteni elektroničkom poštom. Dokaz o uplaćenoj upisnini primljeni kandidati bit će dužni dostaviti prije početka edukativnog procesa pojedinog modula.

  Napomena! Upisnina ne sadrži troškove osiguranja, prijevoza, noćenja i prehrane polaznika na terenskim vježbama, izletima, turama.

  Komisija za visokogorsko planinarenje i planinarsko skijanje
  Voditelj Programa Mladen Nikšić