Istarski planinarski savez

Pravilnik interventnog održavanja IPP-a

pdf

Na temelju članka 26. pročišćenog teksta Statuta Istarskog planinarskog saveza (u nastavku Savez), Skupština Saveza (u nastavku Skupština) na 22/2022 sjednici održanoj 25. veljače 2022. donijela je

PRAVILNIK

INTERVENTNOG ODRŽAVANJA ISTARSKOG PLANINARSKOG PUTA (IPP)

(pročišćeni tekst)

članak 1.

Redovno održavanje IPP-a vrše PD Članice Istarskog planinarskog saveza (IPS) i susjedna PD, kako slijedi:

PD održavatelj dio trase dužina [km]
HPD Planik Umag – Žbevnica 58,7
PD Glas Istre Žbevnica – Korita i varijanta Borisov put 22,9
PD Pazinka Korita – Veliki Planik 3,1
PD Opatija Veliki Planik – Vojak 11,2
PD Knezgrad Vojak – Mala Učka i varijanta Babino sklonište 6,7
PD Ćićarija Mala Učka – (x) za Perun 3,6
PD Elektroistra (x) za Perun Provrtenica 9,8
PD Skitaci Provrtenica – Crna Punta i varijante Kuk i potok Pećina 41,3
Ukupno 157,3

Interventno održavanje vrši se u slućajevima kada PD održavatelj nije u mogućnosti sa vlastitim markacistima, u duljem razdoblju obavljati redovno održavanje pripadnog dijela trase IPP-a.

članak 2.

Pod interventnim održavanjem smatraju se radovi koje je nužno izvršiti bez odlaganja, u cilju sigurnog kretanja planinara po IPP-u. Odluku o interventnom održavanju donosi Povjerenik za IPP IPS-a, na prijedlog voditelja markacijske sekcije PD održavatelja ili samostalno.

članak 3.

Na nivou IPS-a osniva se povremena “ad hoc” Grupa za interventno održavanje IPP-a (GIOIPP). Članovi GIOIPP mogu biti članovi društava iz članka 1., a članstvo je dragovoljno. Evidenciju o članstvu i akcijama GIOIPP vodi Povjerenik za IPP IPS-a, o čemu daje pojedinačna izvješća PD održavateljima, te jednom godišnje skupno izvješće Upravnom odboru IPS-a.

članak 4.

Akcijama GIOIPP rukovode najbolji poznavatelji trase IPP-a po slijedećoj hijerarhiji: Povjerenik za IPP IPS-a, Povjerenik za PP IPS-a, voditelj markacijske sekcije PD “Skitaci” (za područje IPP+LPP); ili markacisti koje oni odrede.

članak 5.

Svaka akcija GIOIPP najavljuje se pripadnom PD održavatelju, najmanje 15 dana ranije. Akcije treba po mogućnosti uskladiti s terminima godišnjih akcija markiranja PD održavatelja.

članak 6.

Akciju GIOPP obavlja četveročlana ekipa s jednim vozilom. Najmanje jedan član ekipe mora imati završen markacistički tečaj za markaciste HPS-a. Jedan od članova ekipe koristi dragovoljno svoje osobno vozilo. Akcija može biti jednodnevna ili višednevna.

članak 7.

PD održavatelji podmiriti će slijedeće troškove GIOIPP-a:
–  gorivo osobnog vozila 0,27 €/km (2,00 kn/km) i račun auto ceste (istarski Y),

– suhi beton (za putokaze i kutije) s prijevozom do najbližeg mjesta trase IPP-a

– noćenje u najbližem planinarskom objektu, kod višednevnih akcija.

članak 8.

IPS će podmiriti slijedeće troškove GIOIPP-a:
– boja, kistovi i alat (šumarski, zidarski i dr.),
– topli obrok i piće do 9,29 € (70,00) kn po članu ekipe, za svaki dan trajanja akcije.

članak 9.

Za financiranje izrade putokaza i novih kutija (po potrebi) podnositi će se molbe općinama i potencijalnim donatorima na pripadnom području IPP-a.

članak 10.

Za sve što nije definirano ovim Pravilnikom, primjenjuju se na odgovarajući način Pravilnik Komisije za planinarske putove HPS. Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Upravni odbor Saveza.

članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Istarskog planinarskog saveza
Goran Šepić