Istarski planinarski savez

Održana izborna skupština Istarskog planinarskog saveza uz promociju monografije


Dana 25. veljače 2022. u motelu „Lovac“ u Pazinu održana je 22. izborna skupština Istarskog planinarskog saveza. Po uobičajenom/propisanom dnevnom redu usvojena su sva izvješća i razriješena tijela IPS-a iz proteklog mandata te izabrana nova tijela za budući četverogodišnji mandat. Na glavne rukovodeće funkcije IPS-a ponovno su izabrani: za predsjednika Goran Šepić iz HPD-a „Planik“ Umag i za dopredsjednicu Patricija Jedrejčić iz PD-a „Pazinka“ Pazin.

U proteklom mandatu broj Članica IPS-a povećao se na osam punopravnih i tri pridružene Članice, s ukupno do 1756 fizičkih članova (planinara) godišnje. Težište djelovanja tijela i službi IPS-a bilo je na pružanju pomoći i koordinaciji aktivnosti članica u slijedećim aktivnostima: održavanje planinarske infrastrukture (planinarski objekti i putovi), organizacija zajedničkih planinarskih pohoda i manifestacija te suorganizacija i sufinanciranje planinarske edukacije i nakladništva. Osim toga ustrojen je sustav osposobljavanja u visokogorskom planinarstvu IPS-a (komisija, edukatori, početak edukacije), obilježena 145. godišnjica planinarstva u Istri i tiskana monografija „145 godina planinarstva u Istri“. Nastavljena je uspješna suradnja s krovnim udrugama HPS i SZIŽ, kao i s JU Park prirode „Učka“. Sve se to odvijalo u otežanim uvjetima prisutne pandemije Covid-19.

U novom mandatu IPS-a planira se nastaviti s istim djelatnostima, uz težište na realizaciji planinarskog skloništa Kremenjak (Učka), otvaranje prekograničnih PP-a po ulasku u šengenski granični režim, dovršenje europskog pješačkog puta E12 kroz Istru (stručni dio) i retisak 2. ažuriranog izdanja Vodič i dnevnik IPP-a + zemljovid.

Na skupštini su svečano uručena i uvjerenja novim Ovlaštenim edukatorima IPS-a – Saši Dobriću i Martinu Glaviću.

Kao posljednja točka dnevnog reda Skupštine održana je prezentacija monografije „145 godina planinarstva u Istri“. Knjiga je izdana u vlastitoj nakladi IPS-a uz partnerstvo (sufinanciranje) Istarske županije i pomoć jedinica lokalne samouprave i planinarskih udruga, u vidu donacija ili pretprodaje. Sadrži opće/zajedničke dijelove (Predgovor, Uvod, Povijesni pregled, Kronika istarskog planinarstva, Korišteni izvori i literatura, fotografije), te detaljniji prikaz sadašnjih i važnijih bivših planinarskih društava i Hrvatske gorske službe spašavanja u Istri. Tu su i Dodaci s karakterističnim detaljima i doživljajima iz planinarskog života u Istri, kao i Tablični prikazi pripadnika planinarskih specijalnosti, dodijeljenih priznanja i prijeđenih planinarskih obilaznica. Bogato je opremljena fotografijama, koje dijelom prate tekst a dijelom upotpunjuju i približavaju čitateljima ljepote gorskog svijeta. Autor i glavni urednik je Vladimir Rojnić, uz 22 koautora/istraživača pretežito iz Članica IPS-a. Urednički tim su sačinjavali Goran Šepić, Igor Eterović i Vladimir Rojnić, a recenziju su izvršili Darko Lukšić, Milivoje Topić i Boris Petrić. Lekturu potpisuje Alisa Galir a grafičku pripremu „Lastik studio“ Žminj (Tina Erman Popović). Tiskana je u 500 primjeraka u „Tiskari Zelina d.d.“ Sv. Ivan Zelina.

Cjeloviti zapisnik sa Skupštine dostupan je na web stranicama https://ips.hr/dokumenti-saveza/

Tekst: Vladimir Rojnić i Goran Šepić
Slike: Marijana Milevoj i Goran Šepić

« of 2 »