Istarski planinarski savez

Održana 9. Skupština

5. veljače 2015. godine održana je u Pazinu 9. redovna sjednica Skupštine IPS.

 

Izvješće o radu u 2014. godini bilježi slijedeće glavne aktivnosti:

 • 9. ožujka 2014. u suorganizaciji s PD “Skitaci” održan je treći pohod po IPP-u, trasom Rabac-Standar-Plomin, uz učešće 220 planinara;
 • protekle godine je šesnaest (16) planinara završilo samostalni obilazak IPP-a;
 • u sklopu obilježavanja 140. godišnjice hrvatskog planinarstva i Dana istarskih planinara, u nedjelju 15. lipnja 2014. svečano je u Bujama otvorena prva dionica Europskog pješačkog puta E12 kroz Hrvatsku, uz učešće više od 200 planinara, ljubitelja hodanja i gostiju iz Hrvatske, Slovenije i Makedonije, te biciklista iz Buja; tom prilikom je Aldu Cherinu iz PD “Glas Istre” Pula predana zlatna značka za 12 učešća na Danu istarskih planinara;
 • u proljeće 2014. prof. Drago Struna iz Pule završio je obilazak IPP-a, te objavio četiri izvrsna promotivna članka o IPP-u u regionalnim novinama “Glas Istre”, te promotivni video film na https://www.youtube.com/watch?v=Uzk4gIoCAjM
 • na vrhu Žbevnice u Hrvatskoj i Goliča u Sloveniji, obilježeno je 18. listopada 2014. godine otvaranje “Sakomanovog puta” / “Sakomanove poti”, uz 180 učesnika, planinara iz hrvatske i slovenske Istre;
 • 9. veljače 2014. u Buzetu je održan tečaj (radionica) za obradu GPS tragova i izradu baze podataka planinarskih putova HPS, koji je uspješno završilo 14 markacista iz istarskih PD.
 • 15. i 16. studenog 2014. u pl. kući Skitača održan je markacistički tečaj , koji je uspješno završilo 24 polaznika iz 8 PD;
 • u studenom 2014. dovršena je trogodišnja aktivnost markacista IPS i susjednih pl. društava na sređivanju dokumentacije planinarskih putova na širem području Istre; za 182 planinarska puta (staze) ukupne duljine 548 km izvršeno je terensko snimanje i obrada GPS tragova, te unos u registar HPS na http://info.hps.hr/putovi/putovi ;
 • 22. prosinca 2014. u zgradi Općine Lanišće, uz nazočnost brojnih planinarskih djelatnika iz Istre i Kvarnera te predstavnike lokalne samouprave i medija, predstavljen je Turističko-planinarski zemljovid “Ćićarija”; tom prilikom HGSS-u Program kartografija predana je Zahvalnica za doprinos razvoju planinarstva u Istri;
 • osnovni financijski pokazatelji u 2014. godini bili su slijedeći:

Prihodi            46.105,92 kn

Rashodi          26.866,84 kn

Višak               19.239,08 kn.

Za realizaciju navedenih aktivnosti najzaslužniji su članovi užeg rukovodstva IPS i članovi povjerenstava IPS. Značajnu pomoć pružila su rukovodstva Članica IPS i susjednih društava, te SPV Istra i HGSS Stanica Pula.

 

Plan rada za 2015. godinu predviđa slijedeće osnovne aktivnosti:

 • interventno održavanje IPP-a, koje obuhvaća premještanje početka u Crveni Vrh i generalnu obnovu kritičnih dijelova 1. i 2. dionice, uz učešće GIOIPP;
 • suorganizacija s PD Skitaci i PD Elektroistra I.04 Pohoda po IPP-u na stazi: Plomin-Sisol-Šikovac-Kožljak (2 težinske grupe);
 • suorganizacija s PD Ćićarija ili PD Glas Istre 13. Dana Istarskih planinara na središnjem dijelu Ćićarije (2 težinske grupe);
 • izrada i održavanje web stranice Saveza;
 • izrada i unos podataka na www.istria-trails.com, sukladno sporazumu s IŽ i odlukom sa 24/2014 sjednice UO o učešću IPS u planinarskom segmentu projekta “Open Cycle Map Istra”;
 • izrada digitalne verzije zemljovida IPP na podlogama Open Street Map (OSM);
 • priprema i tisak zemljovida IPP na podlogama OSM (1000 kom);
 • priprema 2. izdanja dnevnika IPP;
 • suradnja s HGSS Program kartografija na izdavanju planinarskog zemljovida “Istočna Istra”;
 • projekti planinarske infrastrukture (putokazi izvan PP Učka) za natječaj iz sredstava MINT, u suradnju s županijskom tvrtkom IRTA d.o.o.;
 • usklađivanje Statuta s novim propisima i prijem novih Članica u Savez;
 • suradnja s društvima Članicama s naglaskom na poboljšanje markacističke djelatnosti i rada s djecom i mladima;
 • suradnja sa susjednim regionalnim planinarskim savezima s naglaskom na usklađivanju tradicionalnih planinarskih manifestacija;
 • suradnja s HPS-om na rješavanju pitanja vezanih uz istarsko planinarstvo, te učešće u radu specijalističkih komisija na nivou HPS.

Za navedene aktivnosti predviđen je financijski plan s prihodima i rashodima u iznosu od 78.739,08 kn.

 

Tekst: V. Rojnić