Istarski planinarski savez

Održan Tečaj za markaciste za planinarska društva Istre, Rijeke i Gorskog kotara, Poklon, Učka, 15.-16. travnja 2023.

Tijekom vinekda 15. i 16. travnja 2023. održan je tečaj za markaciste na Poklonu. Organizator tečaja bila je Komisija za planinarske puteve u suradnji sa PD “Opatija” iz Opatije (suorganizator). Na tečaju su bili prisutni i planinari članica IPS-a – HPD “Planik” Umag, PD “Pazinka” Pazin, PD “Ćićarija” Buje, PD “Glas Istre” Pula, Pd “Knezgrad” Lovran, PD “Montero” Rovinj, PD “Opatija” Opatija i PD/CA “Elektroistra” Pula/Pola.

Čestitke našim novim markacistima!

Kompletno izvješće nalalazi se na web stranicama HPS-a OVDJE.

Izvor fotografije: HPS