Istarski planinarski savez

NOVI TERMIN (11/2021) – RASPIS ZA MODUL A – KRETANJE OSIGURANIM PLANINARSKIM PUTEVIMA, OBAVIJEST

PRIJAVE SU POPUNJENE!

NOVI TERMIN 11/2021 –

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA U VISOKOGORSKOM PLANINARSTVU ISTARSKOG PLANINARSKOG SAVEZA

RASPIS ZA A MODUL – KRETANJE OSIGURANIM PLANINARSKIM PUTEVIMA

Komisija za visokogorsko planinarenje i planinarsko skijanje, sukladno Planu osposobljavanja u sezoni 2021/2022., otvara raspis za nastavni Modul A – Kretanje osiguranim planinarskim putevima, Programa osposobljavanja u visokogorskom planinarstvu IPS-a (u daljnjem tekstu: Program link na Program) koji će održati dana:

  • 03.11.2021. – teoretsko predavanja u Pazinu i
  • 06.11. i 07.11.2021. – terenska vježba na području Val Rosandra (Italija) i Nanosa (Slovenija)

OPĆI UVJETI PRISTUPA OSPOSOBLJAVANJU:

  • navršenih 18 godina života (punoljetnost);
  • članstvo u planinarskoj udruzi članici IPS-a, koje se dokazuje članskom iskaznicom s ovjerenom članskom markicom za tekuću godinu;
  • završena Opća planinarska škola ili planinarski naslov neke od viših razina osposobljavanja, koja se dokazuje odgovarajućim uvjerenjem;
  • fizičko i psihičko zdravlje, koje se dokazuje odgovarajućom liječničkom potvrdom.

POSEBNI UVJETI PRISTUPA MODULU A:

  • prednost na prijavi ostvaruju članovi Istarskog planinarskog saveza koji su svoj interes iskazali u 2019. godini;
  • posjedovanje tehničke opreme: Osnovni komplet za kretanje osiguranim planinarskim putevima, prikladna obuća i odjeća, planinarska oprema za sredogorje;
  • uplaćena upisnina za osposobljavanje;
  • putno i zdravstveno osiguranje.

NAPOMENA! Osnovni komplet za kretanje osiguranim planinarskim putevima sastoji se od kacige, penjačkog pojasa i „Y“ seta. Bez obzira da li Polaznik tijekom osposobljavanja koristi vlastiti ili posuđeni osnovni komplet obavezno je dužan prije korištenja predočiti Voditelju Modula kako bi isti provjerio njenu ispravnost i prilagođenost korisniku.

OGRANIČENJA
Modul A ograničen je na maksimalno 15 polaznika.

PRIJAVA
Za prijavu je potrebno popuniti formular na ovom link-u, prijave su otvorene do uključivo 01.11.2021. ili do popunjenja kvote.

OPIS AKTIVNOSTI
Osposobljavanje izvode „Ovlašteni edukatori IPS-a“ (link na službeni popis) kroz didaktičke oblike prijenosa znanja i vještina: teoretsko predavanje, demonstraciju, skupne i/ili individualne praktične vježbe i završnu provjeru znanja.

Polaznike se kroz stručno predavanje upoznaje s osnovnim kompletom za kretanje osiguranim putevima, primjerenom odjećom, obućom i zaštitnim sredstvima, upoznaje ih se s vrstama, ispostavljenost, dužini i težinskim razredima osiguranih planinarskih puteva, upoznaje ih se potrebnom razinom psihofizičkih sposobnosti, međusobnim osiguravanjem u napredovanju, postupcima u incidentnim situacijama i minimalnom nužnom dodatnom/dopunskom tehničkom opremom.

Kroz praktične vježbe polaznicima se prethodno demonstrira i upućuje u ispravno prilagođavanje i opremanje osnovnim kompletom za kretanje osiguranim putevima, na primjereno izabranom poligonu. Polaznicima se demonstrira kretanje u usponu i silazu osiguranim planinarskim putevima, ukazuje im se najčešće greške, demonstrira im se međusobno osiguravanje u napredovanju, postupci u incidentnim situacijama, upoznaje ih se s minimalnom nužnom dodatnom/dopunskom tehničkom opremom, uvježbava ih se u postupcima u incidentnim situacijama, upućuje ih se u postupke poziva za pomoć.

Ako je polaznik zadovoljio praktične vježbe pristupa završnoj provjeri znanja. Za uspjeh mu se izdaje uvjerenje o položenom osposobljavanju po Programu IPS-a, Modul A – Kretanje osiguranim planinarskim putevima.

KOTIZACIJA
Upisnina iznosi 480 kn za pokriće materijalnih troškova organizacije i provođenja edukacije.

U cijenu kotizacije nisu uračunati troškovi prijevoza, noćenjea, prehrane na vježbama i ostali osobni troškovi polaznika.

NAPOMENA: Nakon objave pristiglih prijava i formiranja rang liste, polaznici će biti obaviješteni o prijemu na edukaciju. Podaci o uplati i daljnje informacije o tijeku edukacije bit će dostavljeni na email polaznicima.

Voditelj Modula A Programa IPS-a
Goran Šepić