Istarski planinarski savez

NOVI PUTOKAZI NA BRGUDAČKIM KORITIMA

18. listopada 2020. dovršeno je opremanje popularnog planinarskog odredišta Brgudačka Korita s novim planinarskim putokazima. Radi se o zamjeni dotrajalih drvenih putokaza s novim standardnim putokazima HPS-a, na sedam (7) stupnih mjesta s ukupno sedamnaest (17) putokaza. S ovim radovima, veći dio trase IPP-a i pripadni prilazi kompletirani su s novim putokazima HPS-a.

Pripremu i izvođenje radova koordinirao je i vodio Istarski planinarski savez (IPS), putem svojih službi i komisija. Najveći dio troškova (stupovi, putokazi, prijevoz) financiran je od strane Saveza sportova Istarske Županije (SZIŽ), iz sredstava odobrenih programa članica za 2020. godinu. Suhi beton je donacija PD „Lisina“ Matulji, brzovezni cement donacija PD „Elektroistra“ Pula, dok je ostale troškove (alat, topli obrok) podmirilo PD „Glas Istre“ Pula koje održava planinarske putove na Brgudačkim Koritima. Značajnu logističku potporu pružila Tehnička služba Javne ustanove Park Prirode „Učka“, u vidu prijevoza materijala na Korita s terenskim vozilom, te nadzora i pomoći kod samih radova.

Nakon pripreme (program, radioničke skice, izrada putokaza), prijevoz i terenski radovi izvršeni su kroz tri (3) jednodnevne akcije. Terenske radove izvršili su planinari PD „Glas Istre“ Pula. Osim navedene pomoći JU PP „Učka“ treba spomenuti i pomoć planinara PD „Pazinka“, te žitelja Račje Vasi za privremeno skladištenje materijala. Na kraju, izvršeno je dokumentiranje radova s potrebnim izvješćima. Sve u svemu utrošeno je 40 sati volonterskog rada na terenu, te jednako toliko sati rada za računalom, za pripremu i dokumentiranje radova.

Ovi radovi, neveliki po opsegu i količini, ipak su značajni. Iskazana je solidarnost u uvjetima Covida 19, kako među članicama IPS-a, tako i s lokalnim javnim ustanovama i žiteljima Ćićarije. Sve to omogućiti će posjetiteljima Brgudačkih Korita i planinarske kuće Korita lakše snalaženje i samim time veće uživanje u ovom biseru prirodne ljepote.

Tekst i fotografije: Vladimir Rojnić

« of 2 »