Istarski planinarski savez

Na Žbevnici 29.-30.05.2021. godine uspješnim završetkom obrazovanja kadrova u sportu planinarstvo okončan proces konsolidacije Programa osposobljavanja u visokogorskom planinarstvu Istarskog planinarskog saveza

Završni ispit Žbecnica Sportsko učilišteJoš u ožujku 2017. godine, temeljem potrebe i artikulirano iskaznog interesa članstva, Upravni odbor IPS-a, donio je Odluku o pokretanju visokogorske edukacije za članove planinarskih društava, koja su udružena u Istarski planinarski savez, kroz stručnu suradnju s Hrvatskom gorskom službom spašavanja u Istri. Zbog nedostatka primjereno organiziranog, standardiziranog i sistematiziranog osposobljavanja u visokogorskom planinarstvu na nacionalnoj razini IPS je preuzeo inicijativu i uz stručnu podršku eminentnih stručnjaka, osmislio originalni kurikulum edukacije – modularni Program osposobljavanja u IPS-u.

Nastavak procesa u konačnoj verifikaciji jedinstvenog modularnog Programa osposobljavanja u IPS-u, osim nužnih statutarnih promjena koje su u međuvremenu potvrđene odgovarajućim upravnim postupcima u Uredu državne uprave u Istarskoj županiji, zahtijevao je usklađivanje sa Zakonom o sportu. Naime, planinarstvo je, sukladno Nomenklaturi sportova i sportskih grana HOO-a, utvrđeno kao sport čija se djelatnost i edukativni procesi imaju provoditi sukladno zakonskim odredbama.

Temeljem preporuke sportskog inspekcijskog nadzora i uz podršku Sportske zajednice Istarske županije Upravni odbor IPS-a odredio je da P. Jedrejčić, G. Šepić i M. Nikšić budu polaznici programa osposobljavanja osoba ovlaštenih u sportu planinarstvo u organizaciji Sportskog učilišta – ustanove za obrazovanje odraslih iz Zagreba.

Navedeni program verificiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Rješenjem Klasa: UP/I-602-07/20-03/00244, Urbroj: 533-05-20-0002 od 16. prosinca 2020. godine i usklađen je sa Zakonom o sportu čijim pohađanjem polaznici stječu kineziološke vještine i sposobnosti iz pojedinačnih stručnih cjelina za samostalno obavljanje stručnih poslova vođenja i poduke u planinskim aktivnostima, stječu mogućnost razvijanja djelatnosti sukladno Zakonu o sportu, odnosno mogu biti nositelji aktivnosti provedbe hrvatskih i europskih projekata na tom području (npr. projekti Ministarstva sporta i turizma, projekti EU fondova i sl.)

S obzirom na odgovarajući ambijent, zahtijevane uvjete, ali i dobru volju Sportskog učilišta iz Zagreba, koje je tim činom pružilo punu podršku i priznanje Istarskom planinarskom savezu, završni ispit u teoretskom i praktičnom dijelu prve generacije kadrova u sportu planinarstvo održan je u Istri na planinskom području Žbevnice dok je logističku podršku pružila Planinarska kuća pod Žbevnicom.

S ponosom ističemo da su svo troje predstavnika našeg saveza pokazali ponajbolje rezultate a G. Šepić i M.Nikšić su prepoznati kao potencijalni vanjski suradnici ove nacionalne razine osposobljavanja u sportu planinarstvo.

Autor teksta: M. Nikšić i G. Šepić.