Istarski planinarski savez

Izabrano novo rukovodstvo IPS-a

Novi predsjednik Istarskog planinarskog saveza je Goran Šepić iz umaškog HPD “Planik”. On je zamijenio Vladimira Rojnića koji je ovu funkciju uspješno obnašao posljednjih šest godina. Odlučeno je to na izbornoj skupštini Saveza održanoj 1. lipnja u dvorani Zajednice tehničke kulture u Puli. Za dopredsjednicu je izabrana Patricija Jedrejčić iz PD “Pazinka”, dok su u Upravnom odboru: Milivoje Topić, Dragan Drobnjak, Goran Kos, Radojka Bajin, Loredana Šperanda, Žužana Dušanić, Vedran Kos i Mladen Nikšić. U Nadzorni odbor izabrani su Nino Rocco, Bruno Veznaver i Zoran Brajković, a u Sud časti Anica Milković Grbac, Denis Černeka i Dragica Drandić.

Savez objedinjuje osam planinarskih društava u Istri i HGSS Stanicu Pula, s ukupno 1.400 planinara. Rezimirajući dva odrađena mandata Rojnić je istaknuo da se najviše vremena i truda posvetilo Istarskom planinarskom putu (IPP). Nakon snimka stanja izrađeni su radni zemljovidi te je pružana pomoć društvima za njegovo redovito i usklađeno održavanje, tako da je danas IPP skoro u cijelosti obnovljen. Tijekom snimanja IPP-a uočena je potreba da se svi planinarski putovi (PP) u planinskom području 10. ISTRA sustavno dokumentiraju. Uz pomoć Komisije za PP HPS-a snimljeni su GNSS zapisi i svi PP uključeni u službeni Registar PP HPS-a. Kao prirodni nastavak ove aktivnosti, u suradnji s HGSS Program kartografija izdan je Turističko-planinarski zemljovid “Ćićarija” 1:25000, a nedavno je izdan i zemljovid IPP-a 1:50000. Ove aktivnosti bile su poticaj društvima da se obnove i urede trase brojnih PP u istarskim planinama, naveo je između ostalog Rojnić.

U smjernicama za daljnji rad Saveza novi predsjednik Šepić naglasio je trajnu pomoć društvima u održavanju IPP-a, te pomoć planinarima prilikom njegovog obilaska. Velika je potreba otvaranje planinarskog objekta na južnom grebenu Učke (Prodol), u suradnji s Parkom prirode Učka. Planira se tiskanje 2. ažuriranog izdanja Vodiča i dnevnika IPP-a kao i dovršenje i tiskanje monografije “140 godina planinarstva u Istri” i drugih planinarskih publikacija. Nastavit će se s edukacijom markacista, te osposobljavanje visoko gorskog (VG) instruktorskog kadra i VG edukacija planinara. Posebna pažnja posvetiti će se radu s djecom i mladima. Tu su pozvani naročito planinari iz odgojnih struka, koji su spremni dragovoljno doprinositi svojim radom, idejama i iskustvom. Radi se o obnovi planinarskog duha u društvima, uz isticanje planinarske etike i ljubavi prema prirodi, koji uključuju volonterstvo i međusobno pomaganje radi očuvanja naslijeđene planinarske baštine, naglasio je Šepić.

Priznanje starom i čestitke novom rukovodstvu IPS-a uputili su: Boris Božić, predsjednik PD “Opatija”, Robert Koprivnjak, predsjednik PD “Lisina” Matulji, Sergio Težak, predstavnik SPV “Istra”, Darko Lukšić, bivši predsjednik IPS-a i Milivoje Topić, počasni član IPS-a. Nakon radnog dijela Skupštine uslijedilo je druženje uz domjenak u restoranu “Markat”.

Tekst: Jasna Orlić

Slike: Milivoje Topić i Gordana Plavšić

1 skupština 12 skupština 23 skupštinaa 34 skupština 45 verifikacija6 izvješće o radu7 financijsko izvješće8 smjernice za 2017-20219 predstavnik SPV Istra10 oproštaj od starog predsjednika11 dobrodošlica novom predsjedniku