Istarski planinarski savez

IPS sudjelovao na Dioničkoj radionici za izradu Plana upravljanja Parkom prirode Učka i pridruženim područjima

Javna ustanova Park prirode Učka, temeljem preuzetih obaveza sukladno Zakonu o zaštiti prirode, a u sklopu projekta Usluga izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima – Grupa 4, pokrenula je proces izrade Plana upravljanja Parkom prirode Učka i pridruženim područjima (PU 6018). Poveznica na kartu područja obuhvaćenog planom upravljanja nalazi se pri dnu članka.

Cjelodnevna radionica održana je 9. prosinca 2020. godine da daljinu putem digitalne platforme Zoom.

Istarski planinarski savez i članice, kao dionici, pozvani su da daju svoj doprinos i iznesu svoje viđenje na zadanu temu. Predstavnik istarskog planinarskog saveza i PD Glas Istre Pula bio je pročelnik Vladimir Rojnić, PD Opatiju predstavljala je predsjednica Ivana Eterović a PD Knezgrad predsjednica Loreta Žepina.

Na radionici su obrađivane teme: Vizija, vrijednosti područja i upravljačke teme; Stanje i trendovi: aktivnosti u području i uočene promjene; Prijetnje i mogućnosti: vodi li nas trenutno upravljanje u željenom smjeru?

IPS je posebno bio aktivan u temama koje su obrađivale planinarsku infrastrukturu, planinarske puteve te utjecaj na floru i faunu.

Vjerujemo da će naše ideje, prijedlozi i viđenja biti ugrađeni u Plan upravljanja.

Zahvaljujemo se još jedanput organizatoru na pozivu, pruženoj mogućnosti davanja našeg doprinosa i viđenja Plana upravljanja Parkom prirode Učka te na da dobroj suradnji sa vodstvom Parka.

Goran Šepić.

Iz poziva:
Područje obuhvaćeno Planom upravljanja Parkom prirode Učka i pridruženim područjima (PU 6018)
Područje obuhvaćeno planom upravljanja prikazano je na kartama u nastavku. Osim Parka prirode Učka, područje uključuje i geomorfološki spomenik prirode Vela Draga i značajne krajobraze Učka – sjeverni dio i Učka – južni dio te područja ekološke mreže značajna za očuvanje vrsta i stanišnih tipova Park prirode Učka, Boljunsko polje, Istra – Čepićko polje, Žbevnica, Novačka pećina, Radota špilja, Jama kod Rašpora te područje ekološke mreže značajno za očuvanje ptica Učka i Ćićarija.
Više informacija dostupno je na http://www.bioportal.hr/gis/.

Obuhvaćeno podrućje – karta: Prilog 1_Obuhvat PU 6018