Istarski planinarski savez

Gorska služba spašavanja u Istri mijenja svoj naziv

HGSS Istra

Istarska stanica gorske službe spašavanja nakon dvadeset godina uspješnog djelovanja uz suglasnost centralnog ureda HGSS-a promijenila je naziv iz HGSS Pula u HGSS ISTRA.

Valja naglasiti da je Gorska služba spašavanja osnovana još davne 1950. godine kao interna služba Planinarskog saveza Hrvatske koja je kroz svoju slavnu povijest rasla i organizacijski se širila prvo u gradovima (Zagreb, Ogulin, Rijeka, Delnice, Gospić, Split, Zadar …itd.) podno većih planinskih skupina da bi konačno postala služba javnog karaktera koja brine o sigurnosti građana 24 sata dnevno, 365 dana u godini na teritoriju cijele Republike Hrvatske. Po tom inicijativnom principu 2001. godine osnovana i tada 14 po redu Stanica Pula Gorske službe spašavanja HPS-a s područjem odgovornosti masiva Učke i Ćićarije.

Danas Hrvatska gorska služba spašavanja djeluje kao nacionalna asocijacija 25 ravnopravnih Stanica, dobrovoljnih, stručnih, humanitarnih i nestranačkih udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći na svim nepristupačnim područjima, naročito u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.

Promjena naziva istarske stanice gorske službe spašavanja izvršena je sukladno činjenici da je područje odgovornosti izjednačeno s legislativom pod kojom djeluje kao Operativna snage Civilne zaštite Republike Hrvatske što podrazumijeva primjereno financiranje i logističku potporu svih jedinica lokalne i regionalne samouprave u Istarskoj županiji.

HGSS STANICA ISTRA
Email: istra@hgss.hr
TELEFON: +385 91 721 0006
ADRESA: Palladiova 9, 52100 Pula

foto: http://www.hgss.hr/stanice/stanica-istra/