Istarski planinarski savez

ODGOĐENO na 19.11.2023! – Festival šuma i šumskih plodova 2023

Nedjelja 19. studenog / Brest pod Žbevnicom / Općina Lanišće


LOKACIJA ŠKOLA
PREDAVANJA;
10:00 „Osnove planinarstva“ Vladimir Rojnić ( Istarski planinarski savez)
11:00 „Dobrobiti zdrave šume“ biologinja Marta Blažević ( Astra Divina )
13:30 „Šumski vrt“ permakulturni dizajner Damir Šeler
15:30 „Gljive našeg kraja- interaktivno predavanje“ determinator gljiva Josip Šimić-Marino

Izložba ilustracija „Šparuge s kauča“ Sare Gortan

LIVADA I ŠUMA
ŠETNJE i RADIONICE za svih;
10:30 (i ponovno u 14:00 ) „ Skriveni život šume – interpretativna šetnja“ Vida Ungar ( Interpret
Europe)
11:00 Uspon na Žbevnicu za planinare i rekreativce – vođena tura, Planinarsko društvo „Ćićarija“
11:30 ( i ponovno u 15:00 ) „Šumska kupka – senzorna šetnja šumom“ FTI certificirani vodič
Darko Vukelić
13:30 „Vijeće šumskih bića“- radionica dubinske ekologije Ulla Antolos


RADIONICE za djecu;
11:30 „Šumske vile i vilenjaci – izrada lutki“ za djecu od 6 do 10 g., Anja Mirić
13:00 (i ponovno u 15:30 ) „Tragovi divljine – obiteljska radionica“, Marta Blažević
14:00 „ Sve čarolije jeseni“ za djecu od 4 do 7 g. ( i ponovno u 15:00 za djecu od od 8 do 12 g.) udruga Drijade

ZABAVNI PROGRAM NA LIVADI;
Od 10 sati „Šumski portal – šumska interaktivna instalacija“, ambijentalni umjetnik Nikola Faller
14:00 do 16:00 sati Izrada šumskih skulptura – SlamaLandArt
15:00 Glazbeni session – Trio BALKALAR
15:30 Paljenje krijesa
16:00 „Štorije uz vatru“ – Kantuon Ćakuluon
17:00 Vatreni performans + glazbeni session


GLAZBENI PROGRAM U ŠATORU:
18: 00 Koncert BALKALAR


GASTRO;
Gljivarski kotlić od 13 sati : Vesna & Marino (Modelna šuma Istra)
Od 10 sati ugostitelji: Mladen Produkt, Bruman pivo, Many Vege Food, In Sylvis

Prijave na radionice su obavezne prije festivala i na samom festivalu prije održavanja radionice:
1) Za radionice „Skriveni život šume“ / „Šumska kupka“ / Tragovi divljine“ ( maksimalni broj
polaznika 20 ) na info@modelnasuma.hr


2) Za radionice „Vijeće šumskih bića“ ( maksimalni broj polaznika 20 ) / „Šumske vile i
vilenjaci- izrada lutki“ ( maksimalni broj polaznika 15 ) na ulla.antolos@gmail.com


3) Za „Sve čarolije jeseni od 4 do 7 g. „ i „Sve čarolije jeseni od 8 do 12 g.“ ( maksimalni broj
polaznika 20 ) na sara.gortan@gmail.com